Bilder fra St. Olavsloppet

27. juni 2019, kl. 16:17