Denne sesongen blir det ingen bedriftsfotballserie i Mosjøen. Grunnen er laber interesse fra bedriftene i byen.

- Interessen har vært dalende siden oppstart for noen år siden, og slik som ting utviklet seg forrige sesong er det ikke så overraskende at det i år ikke blir noe tilbud, sier daglig leder Lars Nystadbakk i Nordland Bedriftsidrettskrets.

Kun tre lag hadde meldt seg på årets serie.

- Bedriftsserien i Mosjøen har tidligere vært veldig populær med to divisjoner, men fikk et par års pause for noen år siden, blant annet på grunn av manglende halltilbud. Etter at den startet opp igjen gikk det bra det første året, men pausen har nok bidratt til at det er vanskelig å få tilbudet oppe å gå igjen, sier Nystadbakk.

Han roser samtidig samarbeidet de har hatt med Mosjøhallen siden forrige oppstart, og sier dette ikke er kroken på døra for bedriftsfotballen.

- Det er jo synd at det blir sånn, men det er ikke over å ut. Vi ønsker å ha dette tilbudet, og skal i tiden framover se på hvordan vi på andre måter kan skape økt interesse.

Samtidig sier lederen av bedriftsidrettskretsen at tilfellet i Mosjøen ikke er unikt på landsbasis.

- Vi ser over hele landet at interessen for lagaktiviteter går ned, mens de individuelle aktivitetene for tiden har en oppsving. Det er mange grunner til det, men vi jobber som sagt med å se på nye løsninger for bedriftsfotballen, sier Nystadbakk.