Ut med «balleknuser'n», inn med millionheis

5,9 millioner kroner og tusenvis av dugnadstimer er glemt når nyheisen i Kjemsåsen alpinsenter åpnes offisielt.