Forslag til nytt seriesystem i 4. divisjon: MIL og SIL har ikke tatt stilling

Av

På fotballtinget i mars neste år kommer det et forslag om å forandre 3. og 4. divisjon. Verken MIL eller SIL har bestemt seg for om de vil tilbake til HÅNO-serien.