Idretts- og kulturstipend: – Dere er flotte ambassadører for Helgeland

Av

– Dere legger ned masse tid for å bli bedre, og dere er veldig gode ambassadører for Helgeland, sa banksjef Dag Hugo Heimstad.