Historisk oppgjør: Helgelandslag med mosjølegende i spissen spilte mot svenskene foran 4.000 tilskuere på Mo

Fredag 6. desember fyller fotballkretsen 100 år. Den lange historien har Helgeland vært en viktig bidragsyter til.