Trøstesløse forhold: Turrenn kan bli avlyst

Av

I Kjærstadmarka er det minimalt med snø etter mildværet, og Åsan Rundt kan bli avlyst.