Spørsmål om naturbruksplan: – Reindrifta har rettigheter og det er ikke noe problem å involvere næringa