Gå til sidens hovedinnhold

"Spør folk i Oslo om de vil være med på dugnad for å fylle opp tanken til et dieselaggregat for å få mobildekning"

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Fraskriver seg ansvar

Telenor fraskriver seg ansvar når de nekter å sikre fjellovergangen på Krutfjellet med mobiltelefondekning. Det burde være et minimumskrav at slike veistrekninger har god dekning. Men for Telenor er det åpenbart ikke slik. Og heller ikke for politikerne som i festtaler slår om seg med antall prosent av Norges befolkning som har dekning. Det hjelper ikke dem uten.

Nylig måtte en familie bryte seg inn i ei hytte etter at de fikk problemer med bilen på tur over Krutfjellet. Uten mobiltelefondekning var det umulig for dem å få tak i hjelp. Først etter mange timer kom det folk forbi som kunne hjelpe. I mange år har både hyttefolk og brøytemannskaper etterlyst mobildekning i området. Også de som driver utmarksnæring mener det er på høy tid at det tas grep for å få på plass moderne og god mobildekning.

Men statseide Telenor vil det annerledes. I 2021 påstår de at det er så komplisert å få skikkelig dekning at det nærmest er umulig. Ordfører Harald Lie i Hattfjelldal foreslår å etablere dekning gjennom dugnad. Spør folk i Oslo om de vil være med på dugnad for å fylle opp tanken til et dieselaggregat for å få mobildekning. De hadde trolig fått sjokk eller en svært god latter.

Det er et ganske drøyt at gigantkonsernet Telenor mener det er så komplisert og blir så kostbart at de ikke kan sikre fjellovergangen på Krutfjellet med mobildekning. Om ikke annet burde de kjent på samfunnsansvaret. Vi sier burde fordi det som en gang var nøkkelvirksomheter som hadde sin fremste oppgave å bygge landet, ikke lenger er det. Deres fremste oppgave er å være pengemaskiner. Å investere i utkantstrøk innebærer stort sett bare kostnader, og derfor er det uinteressant.

Vi spør oss når politikerne skal komme på banen og legge noen flere føringer for Telenors virksomhet. Krutfjellet er ett av mange områder på Helgeland og i Norge som mangler mobiltelefondekning. Det burde være helt unødvendig. I alle fall dersom det overordna målet er å ta i bruk hele landet og å legge forholdene til rette slik at folk kan bo og leve der de ønsker. Vi kan gjerne legge til at nettopp det har vist seg å være en god investering. Norge hadde ikke vært Norge dersom det ikke gjennom generasjoner har vært kjempet for likeverd for alle som bor i dette landet. Og det er fortsatt slik at det er i Distrikts-Norge verdiene skapes.

Men ikke for Telenor. Der er det pengene som teller. Og abonnenter er penger. Derfor ligger statsselskapets hjerte i byene og ikke i distriktene. Slik skal det ikke være, og det er på tide at det ryddes opp i slike småkongevelder. Statsselskapene kan ikke ture fram som de vil. Vi har sett nok av eksempler på at det ikke gagner hele samfunnet. Telenor er et slikt eksempel når de fraskriver seg ansvaret for mobildekninga på Krutfjellet.

Les også

Ble stående i timevis på fjellet etter trafikkuhell: – Dette viser bare viktigheten av tilstrekkelig mobildekning

Les også

Ingen mobil-løfter fra Telenor: – Vi kan ikke ta verken det praktiske eller kostnadene med fylling av et aggregat

Kommentarer til denne saken