«Splittelsen i styret er fundamental, og det setter hele fjellheisprosjektet i fare»

Av
DEL

LederDet er fullt opprør i Helgeland skylift, fjellheisprosjektet i Mosjøen som kan bli byens nye attraksjon. Det er knapt det beste utgangspunktet når man er på frierføtter til potensielle investorer for å finansiere heisprosjektet til flere hundre millioner kroner. Skal prosjektet ha det minste håp om å kunne realiseres, er første bud å finne en arbeidsform i styret som skaper troverdighet og tillit. I motsatt fall går skyliften til bunns, og blir der.

Det er mange meninger om planene om å bygge fjellheis fra Mosjøen sentrum og opp på Øyfjellet. Om man tenker seg at planene blir realisert, er det ingen tvil om at dette vil bli en attraksjon som bidrar til å sette Mosjøen på kartet. Det vil også være et meget viktig bidrag i arbeidet for å øke attraktiviteten som reisemål, året rundt. Øyfjellet er et flott utsiktspunkt, det er et glimrende startsted for turer, både sommer og vinter, og fjellet er et godt utgangspunkt for å dyrke ulike idretter, enten det er ekstremskikjøring eller sykling. Og det til tross for vindkraftanlegget som nabo.

Prosjektet har en foreløpig prislapp på mellom 200 og 300 millioner kroner. Dermed er Helgeland skylift avhengig av tunge investorer og lån for å ha mulighet til å realisere byggingen. Analyser som er gjort av prosjektet gir grunnlag for å tro at det også kan være et bra prosjekt i økonomisk forstand. Men investorer og långivere står ikke i kø, og i alle fall ikke når det gjelder et slikt prosjekt. Derfor må det ikke hefte noe ved prosjektet som kan trekke i tvil om substansen i motivasjon og organisering.

I et brev til styret og eierne signert styremedlemmene Tom Duesund, Terje Røren Johansen og Tommy Solem gir de styrearbeidet det glatte lag, og trekker seg med umiddelbar virkning. De oppgir hemmelighold og fraksjonsvirksomhet i sittende styre, arbeid uten mandat eller forankring i styret og mangel på informasjon til eierne, som hovedgrunn til at de går til det dramatiske skrittet. Det er sterke ord og dramatisk for hele prosjektet. Trekløveret referer til en selvoppnevnt «arbeidsgruppe», en fraksjon i styret, som rota til alt ondt.

Splittelsen i styret er fundamental, og det setter hele fjellheisprosjektet i fare. Hvem som har rett og hvem som tar feil, er ikke opp til oss å ta stilling til. Men faktum er at en slik splittelse lett kan parkere prosjektet for lang tid framover. Årsaken er at tilliten til Helgeland skylift svekkes så mye at både investorer og långivere vil tenke seg to ganger om før de skyter inn penger. Det er på alle måter synd, ikke minst for utviklingen av Mosjøen som reisemål.

Det skal stor kløkt til for å håndtere den situasjonen som nå er oppstått. Om eierne og det som er igjen av styret vil makte den oppgaven, gjenstår å se. Resultatet kan lett bli at skyliften går til bunns, og blir der i langt tid framover. For lokalsamfunnet er det minst ett skritt tilbake for å utvikle en framtidsrettet og spenstig reiselivsnæring.

Artikkeltags