Prosjektet Økologisk i Dønna har nå oppnådd målet med å få et over 15 % økologisk mattilbudet ved Dønna omsorgssenter og Dønna barne- og ungdomsskole. Målet kvalifiserer til økologisk serveringsmerke i bronse, noe som også Mosjøen videregående skole, studiested Marka har klart å oppnå. Erfaringsutveksling med prosjektet i Dønna har vært sentral også i dette arbeidet. Prosjektet har nå vart i tre år og forsker ved Bioforsk Tjøtta, Eva Narten Høberg, som har vært prosjektleder, sier det var forventet at målet skulle være nådd før prosjektperioden var over.

‑ Jeg synes det var realistisk i forhold til det engasjementet kommunen har vist, sier Høberg. Sertifiseringsordningen som forvaltes av Debio på oppdrag av Mattilsynet, krever fra 15 til 50 prosent økologisk mattilbud for å få bronse, 50 til 90 prosent for å få sølv og 90 til 100 prosent for å få gull.

Bakgrunnen for satsingen er myndighetenes mål om å øke økologisk matproduksjon og forbruk til 15 % innen 2020. Dønna kommune vil markere økosatsingen den 9. juni, mens man ved Marka i Mosjøen har valgt å vente med dette til høsten og skolestart.