Ifølge en pressemelding fra Helgeland Kraft betyr dette at strømprisene faller tilsvarende.

– Kontrakter for sommeren handles i dag rundt 6,5 øre/kWh mens fjorårets sommer hadde priser rundt 33 øre/kWh, heter det i meldinga fra Helgeland Kraft.

I meldinga som er signert Arild Markussen, daglig leder Helgeland Kraft Strøm, framholdes det at markedet så langt tilsier at vi kan få de laveste strømprisene vi har sett siden liberaliseringen av strømmarkedet på 90- tallet.

Mye av utviklingen videre vil være avhengig av hvor lenge tiltakene mot koronaviruset vil vare, i tillegg til vær og vind i Skandinavia, heter det.

I tillegg til koronakrise og påfølgende prisfall har tilsiget til HKs magasiner vært langt over normalen.

Hydrologisk balanse, som er vann i magasin pluss snømagasin, har endret seg fra 10 TWh under normalt i desember 2019 til 30 TWh over normalt ved utgangen av mars. De enorme snømagasinene utgjør alene ca. 83 TWh. Til sammenlikning er årlig norsk kraftproduksjon ca. 134 TWh.

Det har dessuten vært mildt i hele Skandinavia, noesom har ført til lavere forbruk enn normalt. I tillegg har mye vind bidratt til høy vindkraftproduksjon.