Sør for Dovre har 500 skoler tatt i bruk iPad i undervisningen, mens i nord henger skolene noe etter. Sømnaskolene er de første i Nordland til å ta dette i bruk på en omfattende måte.

Læring og mestring

På Vik og Berg skole har mellomtrinnet blitt en del av et pilotprosjekt. Det er leaset 104 iPader og det er inngått en avtale med kursorganisasjonen RIKT som gir lærere og elever på mellomtrinnet et omfattende kursopplegg.
– Dette handler ikke først og fremst om det tekniske. IPad er et enkelt instrument i forhold til en PC. Alt er intuitivt. Alle apper er tilgjengelige i Apples utdanningssystem, det er enkelt og med lav brukerterskel, forklarer rektor Rolf Arve Wold ved Vik skole som understreker at de har fokus på metodikk og læring.

– Det handler om å ta kontroll i klasserommet. Det er ikke bare å legge en PC på bordet, det skaper ikke læring, sier rektoren.
Det er han som har tatt initiativet til at skolene i kommunen skal ta et steg inn i den digitale undervisningsverdenen. Ideen kom etter en messe på Lillestrøm høsten 2013 som tok for seg skolen i digital utvikling.
– Hvorfor vi gjør dette? Nå har vi snart brukt 90 millioner kroner på å oppgradere de to skolene våre til skolebygg for framtiden og en digital hverdag. Dette gir oss bare muligheter. Jeg ville skjemmes som skoleleder hvis vi fortsetter som før etter høsten 2015 når vi flytter inn i nytt bygg, sier Wold og mener dette i fullt alvor.
 

Relevant læring

Det var onsdag i denne uka elevene fikk utdelt iPadene etter at lærerne tidligere i uka gjennomgikk et kurs.
Wold er genuint opptatt av at skolene i Sømna skal ta del i den digitale utviklingen. Elevene er et hestehode foran lærerne sine når det gjelder bruk av teknologi. For å gjøre undervisning interessant og relevant mener Wold det ikke lenger holder at en lærer skriver på krittavla.
– Kunnskapen er fortsatt god nok, men formidlingen er en katastrofe, utdyper Wold.
Hans mantra er at undervisning skal være praktisk, variert og relevant. Han håper at både politikere, foreldre og regionen for øvrig henger seg på.
–Det vi gjør nå er progressivt og stort og fortjener et kommunalt vedtak. Det er ikke rett at skolene skal gjøre dette alene.
Ordfører Edmund Dahle (Sp) er positiv til prosjektet, men understreker at det er et pilotprosjekt og at det ennå ikke er satt av penger til en utvidelse.