Gå til sidens hovedinnhold

Sommerstengt SFO vil være et stort skritt tilbake, rake motsetningen til kommunevisjonen «Et steg foran"

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sommerstengt SFO

Viser til artikkel i Helgelendingen 19.4.21 hvor det informeres at administrasjonen vil redusere åpningstidene, og stenge SFO i hele juli; men først skal det vedtas i kommunestyret.

SFO er, i hovedsak, en skolefritidsordning for barn i 1-4 klasse.

Det er lagt merke til at også vår kommune over tid har slitt med å få tak i sykepleiere, og i noen tilfeller tilbys en lønnskompensasjon for de som blir nytilsatte i Vefsn kommune. Kommunen sliter altså med å rekruttere sykepleiere, som veldig mange andre kommuner.

Vi ønsker å tiltrekke oss arbeidskraft vi mangler, og vi vil selvfølgelig at de også skal bosette seg her, for å sikre skatteinntekter. Tallene fra SSB er dystre og viser en stor nedgang i folketallet i Vefsn, flere eldre og færre unge.

I mellomtiden, mens vi skrur opp lønningene til nyrekrutterte sykepleiere og forhåpentligvis nytilflytta eller nyutdanna vefsninger som kommer tilbake, så flagger vi med kortere åpningstider og sommerstengte SFO’er.

Når SFO da skal ha stengt i juli måned, hvem skal da være på jobb i helsevesenet?

De som har barn i aldersgruppen som benytter seg av SFO, som ikke kan være alene hjemme, må da ha fri i juli. Hele juli. Er det gjennomførbart??

I fjor, og i år, får helsepersonell bl.a. på sykehuset, kun 3 ukers sammenhengende sommerferie for å få kabalen med tilstrekkelig antall og kvalifiserte ansatte på jobb til å gå opp. Så da står med følgende valg;

1. Permisjon uten lønn (om man får det i slike situasjoner?)

2. En uke uten tilsyn til barna sine (noe som er uaktuelt)

3. Arbeidsgiver må ha underbemannede avdelinger og/eller ikke-kvalifisert helsepersonell på arbeid.

Dette stiller igjen spørsmål om kvalitet på tjenestene både sykehus og kommunal helsetjeneste kan gi.

Det er heller ikke alle barn som har to foreldre, og besteforeldre er ikke som forrige generasjons besteforeldre. Dagens besteforeldre, for de som har det, er i arbeid de også. Og for de som er så heldige å ha barnevakt, besteforeldre eller andre, så er det jo ikke sikkert de har ferie i juli, eller vil binde sin ferie opp i å være fulltids barnevakt.

For at Vefsn kommune skal være med på å bidra til sterkere, større og faglig kompetente arbeidsmiljø, er det nødvendig at de som jobber i kommunen vår har mulighet til å være på jobb, at de beholder lønna si og at barna deres er trygge.

Hvem hadde godtatt noe annet? Dette er i grunn et minimum.

Sommerstengt SFO vil være et stort skritt tilbake, rake motsetningen til kommunevisjonen «Et steg foran".

Kommentarer til denne saken