Gå til sidens hovedinnhold

Snøen mer enn bare snø

Artikkelen er over 2 år gammel

Spørsmålet om dumping av snø i sjøen er prisverdig nok reist av Venstres Carola Carl Urvik i Vefsn kommunestyre. Hun etterlyser en mer miljøvennlig måte å håndtere brøytesnøen på når den skal kjøres bort fra deponier i byen. Bakgrunnen er frykten for at snøen ikke bare er snø, men inneholder både søppel og annen forurensning.

Hver eneste vinter må kommunens mannskaper kjøre bort store mengder brøytesnø. Så langt har det vært helt vanlig både i Mosjøen og over alt ellers å dumpe denne snøen på sjøen. Man skulle tro at dette var ufarlig. Men faktum er at brøytesnøen inneholder mye søppel, blant annet plast. I tillegg råder det stor usikkerhet om hvilken annen forurensning brøytesnøen inneholder. Det er også et uavklart spørsmål om det trengs spesielle tillatelser for å dumpe denne snøen.

I en interpellasjon i siste kommunestyre tok Carola Carl Urvik (V) opp denne problematikken. Det er helt på sin plass, og på høy tid. Så er vi, i likhet med svært mange andre, usikre på i hvor stor grad brøytesnø representerer en kilde til forurensning. Det bør ikke herske noen tvil om at snøen som dumpes på sjøen inneholder blant annet plast og annet søppel som blir med når veier, gater og parkeringsplasser blir brøytet. Dette havner i sjøen og representerer en forurensning. I tillegg inneholder denne snøen store mengder strøsand som kommunen hvert år må kjøpe. Kan en deponering på land bidra til at denne strøsanda kan brukes på nytt og på den måten spare kommunen for kostnader?

Det er på alle måter bra at Urvik får positiv respons på sitt innspill. Ordfører Jann-Arne Løvdahl mener mannskapene på teknisk etat bør få i oppdrag å utrede spørsmålet nærmere for å finne en løsning til neste vinter. Vi er helt enige i at fagfolk er de beste til å finne gode løsninger. Så legger vi til at landdeponering av snø heller ikke er uproblematisk. Både søppel og strøsand kan samles opp. Men skal man få bukt med alle sider av dette problemet må sigevannet fra slike deponier også renses. Derfor er det ikke nok å legge brøytesnøen i store dunger på et dertil egnet område. Transportavstander er også en viktig faktor fordi økte transportbehov innebærer både kostnader og genererer forurensning.

Men intensjonen i Urviks interpellasjon er bra og initiativet helt riktig. Derfor håper vi at fagfolkene i Vefsn kommune finner en god løsning på deponering av brøytesnø. Så kan vi legge til at slik værforholdene arter seg for tiden er det slett ikke sikkert at framtida vil by på de helt store utfordringene når det gjelder areal for lagring av brøytesnø.

Kommentarer til denne saken