Nye tiltak rammer alle

Over hele verden iverksettes omfattende tiltak for å bekjempe koronaviruset. Tiltakene griper sterkt inn i alle menneskers hverdag og påvirker det livet og den hverdagen vi er vant til. Det er grunn til å rose både lokale og sentrale myndigheter. Men tiltakene alene er ikke nok. Nå er det viktig at vi alle følger lojalt opp for å stanse smittespredningen.

Det understrekes i alle sammenhenger at vi står i en svært alvorlig situasjon med et sykdomsutbrudd som potensielt kan ramme svært mange mennesker. I en tidlig fase ble myndighetene, både lokale og nasjonale, kritisert for at tiltakene var for tafatte og at man ikke var offensive nok. Vår opplevelse er at dette nå har snudd og at ikke minst lokale helsemyndigheter og beredskapsapparatet er offensive og innfører tiltak etter før-var-prinsippet.

11.000 bedrifter i Nord-Norge har stanset driften

Selvsagt rammer dette hele samfunnet. Vår største bekymring er knyttet til små og mellomstore bedrifter som får hele eksistensgrunnlaget revet bort over natta. Vi forventer at de tiltakene som myndighetene setter i verk vil treffe godt og sikre at de aller fleste overlever den krisen som nå rammer alle.

At samtlige kommuner på Helgeland nå har innført et påbud om karantene for alle som kommer til regionen, kan synes svært strengt. Når forsvaret og politiet er på plass og møter passasjerer på flyplasser og på grenseoverganger kan det virke skremmende. Men vi tror det er nødvendig dersom det skal være håp om å få kontroll på virus-spredningen.

Svensker stanset av politiet etter fiskeferie i Norge: – En overreaksjon

At det innføres besøksforbud til institusjoner og bofellesskap med mennesker i risikogruppen kan oppleves svært dramatisk. Da er det viktig å minne seg selv på at dette gjøres for å berge liv og helse. Det samme gjelder karantenerestriksjonene som mange mennesker er omfattet av. Det hele dreier seg om å beskytte seg selv og samfunnet vårt.

Vi har ført omtalt tiltakene som en dugnad uten sidestykke i historien. Det er nettopp dette sykdomsbekjempelsen faktisk dreier seg om. Da skjønner vi godt helseminister Bent Høies sterke oppfordring om å etterleve påbudene som kommer, og at hver især har et ansvar. Det er også lett å forstå hans formaning om å dempe retorikken og kritikken som etter hvert brer om seg, ikke minst i sosiale medier.

Det er lett å la frustrasjonen ta overhånd når livene til alle blir forandret over natta. Tiltakene rammer alle, men er helt nødvendige for at vi skal kunne ta tilbake samfunnet og livene våre. Skal vi makte det må alle stille opp og ta ansvar.

43 er koronatestet i Vefsn onsdag, 30 til satt opp torsdag: – Dette har gått svært godt. Og så fikk vi pizza!