– Slik som jeg utvetydig tolker forslaget, så skal de tre rettsstedene som er bemannet på Helgeland, fortsatt være bemannet

Det sier sorenskriver Rolf Selfors i et intervju etter at regjeringen mandag kom med et alternativt forslag til domstolkommisjonens rapport fra i høst.