I Bodø kom det inn melding til politiet om to personer som slåss i glasshuset. Patruljen dro til stedet. Den ene parten hadde ett fått ett kutt i hodet, og ble kjørt til legevakta for sjekk. Anmeldelse blir opprettet. De involverte var i 20 årene.

Fortsatt i sentrum av Bodø, ble fire personer bortvist fra et serveringssted. Det var amper stemning på stedet. Alle var menn i 20 årene.

Etter tips om en mulig promillekjøring, ble en bil i Bodø stanset av politiet. Fører framsto som påvirket av alkohol. Bevissikring ble utført og førerkort beslaglagt. Mistenkte var en kvinne i 40 årene.

På Sortland ble tre personen bortvist fra en privatadresse grunnet krangling. En av partene hadde slått en annen. Ingen ble skadet i hendelsen.

Feststøy

På Fauske ble det meldt om feststøy fra en adresse i sentrum. Politiet dro til stedet og avsluttet festen.

På Fauske ble det meldt om støy fra en annen privatadresse i sentrum. Politiet dro til stedet, og ga huseier pålegg om å holde det stille resten av natta.

I Narvik ble en mann i 30 årene bortvist fra et utested i sentrum. Han var ufin i oppførselen mot vaktene på stedet.

I Gildeskål måtte politiet dra til en privatadresse i forbindelse med en fest på stedet. Tre av festdeltakerne mistenkes for bruk av narkotika. Personene blir anmeldt. De var i 20 årene.

Uten førerkort

I Lødingen stanset politiet et kjøretøy der fører framsto som beruset. Bevissikring ble utført. Mistenkte hadde ikke gyldig førerkort, og sak er opprettet. Mistenkte er i 20 årene.

I Gullesfjord på E10 stanset politiet bil der en mannlig fører født i 1966 kjørte uten førerkort. Føreren ble tatt med til lensmannskontoret for en videre sjekk med tanke på rus.