Slapp fengsel etter å ha blitt tatt med bilder som viste grove overgrep mot barn