Skuterkjøring: «Mye av ansvaret for at suksessen skal fortsette hviler på skuterfolkets egne skuldre»

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leder I disse dager åpnes deler av løypenettet i Grane, Vefsn og Hattfjelldal for kjøring med snøskuter. Når alle løypene er åpnet vil det være rundt 780 kilometer med skuterløyper til sammen i de tre kommunene. Vi skulle tro det representerer et godt tilbud. Nå er det viktig at kommunene tar seg den tida som er nødvendig slik at tilbudet kan evalueres på en grundig og god måte når dagens løypenett har vært drift over noe tid.

Siden lovverket ble endret har de tre kommunene jobbet aktivt for å få på plass et hensiktsmessig løypenett for fritidskjøring med snøskuter. Så skal vi være de første til å erkjenne at omfanget nok er blitt noe større enn hva vi utgangspunktet hadde forestilt oss. Det er likevel gjort en grundig og god jobb i kommunene for å finne fram til egnede traseer og legge løypene på en slik måte at de ikke kommer i konflikt med øvrig friluftsliv. Det er å håpe at løypenettet får den ønskede konfliktdempende funksjonen.

Så kan det være grunn til å reflektere litt over hva hensikten med dette løypenettet er. Snøskutere er fritt omsettelige varer i Norge. Lenge før loven ble endret og kommunene selv fikk bestemme om de ville ha skuterløyper og i hvilket omfang, ble det kjørt med skuter i utmarka. Den ulovlige kjøringen har sakte, men sikkert blitt større i omfang. Kommunenes selvråderett og skutertrafikk i sikre og lovlige former, var noe av motivasjonen for at lovendringen ble kjempet gjennom i Stortinget.

Hattfjelldal kommune er den kommunen med lengst erfaring når det gjelder skutertraseer for fritidskjøring. Der er erfaringene stort sett positive. Det alt vesentlige av trafikken holdes til løypene, og for svært mange oppleves skuterregimet som positivt. Da hviler mye av ansvaret for at suksessen skal fortsette på skuterfolkets egne skuldre. Og da først og fremst ved at man retter seg etter lover og regler enten det gjelder hastighet, hensynsfull atferd eller lovlig kjøring.

Politiet og Statens naturoppsyn har vært aktive for å kontrollere trafikken med snøskuter. Men det kan ikke være slik at samfunnet skal bruke store ressurser på slik kontrollvirksomhet. Politiets ressurser er allerede knappe. Da blir det feil at disse knappe ressursene skal brukes til omfattende kontroller av en fritidsaktivitet. Dermed er det mye opp til skuterfolket selv å sørge for at kjøringa foregår i lovlige former.

Vi minner om at lovendringen som kom i 2017 er en forsøksordning. Vi tror ikke den lar seg reversere ved at den kommunale selvråderetten inndras. Samtidig vet vi at det er stort press fra enkelte grupper om å øke tilgangen til områder som kan trafikkeres med snøskuter. Det er også ønsker om at enkelte fjellområder bør åpnes for fri skuterkjøring.

Det er grunn til å advare mot å åpne nye områder og dermed utvide løypenettet ytterligere. Å åpne enkelte fjell eller fjellområder for fri skuterkjøring må ikke bli et tema. Med om lag 780 kilometer snøskuterløyper i Vefsn, Grane og Hattfjelldal i drift bør tilbudet til skuterfolket være tilstrekkelig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken