Skuter for økt friluftsliv på Langtangen i Majavatnet

Dette er et leserinnlegg fra hytteeiere på Langtangen ved Majavatnet. Innlegget omhandler en annen hyttenabo der som er veldig imot at noen kan benytte snøskuter for å kunne ha et rikt friluftsliv.

Viser til leserinnlegg i Helgelendingen i februar og mars måned i år, to fra vår hyttenabo ved Majavatnet og ett fra rådmannen i Grane kommune.

Leserinnlegget, 22 februar, fra vår hyttenabo var i hovedsak et angrep på administrasjonen i Grane kommune, men vi finner det på sin plass å komme med noen kommentarer til saken. Etter å ha lest utallige brev og klager, sendt til Grane kommune og Fylkesmannen i Nordland, fra vår hyttenabo gjennom flere år, har vi stor kunnskap om alle forhold i saken.

Det kan skrives flere sider om usanne påstander og beskyldninger som «hyttenaboen» har rettet mot skutereierne på Langtangen og administrasjonen i Grane kommune. Det aller meste av disse udokumenterte påstandene vil vi ikke bruke spalteplass på, selv om vi mener at «striden» hyttenaboen skriver om har vært en enveis «krangel» fra naboens side. Hyttenaboen startet for 4–5 år siden med å angripe skutereierne for ulovlig kjøring. Da det viste seg at alle løyver var på plass, gikk han over til å angripe Grane kommune for uregelmessigheter i saksbehandlingen av «Motorferdselloven». Dette dokumenterer naboen i sitt leserinnlegg den 22 februar i år. Denne kampen mot Grane kommune har nå pågått de siste 2 årene. Parallelt med dette har brevvekslingen med miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland vært betydelig.

Hyttenaboen står helt alene om sitt syn angående skutertrafikk på Langtangen. Han har en helt annen virkelighetsoppfatning om dette enn alle andre hytteeiere i feltet. Han sier dette er et kolossalt problem for han. Dette er fullstendig uforståelig for alle oss andre, både for de med skuter og for dem som ikke har skuter.

• Skutertrafikken

I sitt siste leserinnlegg fra hyttenaboen i Helgelendingen 4 mars, har han lagt ved et kart over løyper ved Langtangen. Av dette kartet ser det ut som det kjøres skuter i hytt å pine rundt hytta til naboen. Det er ikke tilfelle. Vi er ikke en gjeng med ungdommer som raser fram og tilbake til alle tider. Vi skutereiere på Langtangen er mellom 51 og 72 år hvor logistikk, frakting av folk, varer og ved er årsakene til kjøring. I tillegg kjører vi skiløyper i nærområdet på vegne av Grane kommune til glede for ca. 40 hytter.

Skutertrafikken er loggført de siste årene. Siste vinter, hele 2018, ble det totalt kjørt 18 turer vest for naboens hytte, alle i 150–228 meters avstand. Vi vet han kunne ha sett 8 av disse passeringene. Disse 8 turene utgjør 0,07 turer per dag i løpet av sesongen (jan-april). Det betyr at når han ser en skuter, må han statistisk sett vente 2 uker til han ser den neste. Vi mener at naboen må tåle å se så mange som 1,0 skuterpasseringer per dag uten at det forstyrrer roen hans på hytta, det er altså 14 ganger mer enn hva som var tilfelle for han i 2018. Hittil i 2019 har trafikken vært det halve av 2018.

Med andre ord: Det er minimal skutertrafikk i synsfeltet til hyttenaboen.

• Et angrep på saksbehandler

Det verste og tyngste i denne saken har vår hyttenabo så suverent alene gjort seg skyld i. Han har gjennom denne saken påstått at saksbehandler i Grane kommune er inhabil angående behandling av våre skutersøknader. Dette faller på sin egen urimelighet og har ingen rot i virkeligheten. Juridisk saksbehandler i Miljøvernavdelingen ved Fylkesmannens kontor i Bodø avslo denne påstand om inhabilitet, og sa at hun vurderte saksbehandler i Grane kommune til å være habil i saken.

Vi registrerer at rådmannen i Grane kommune i Helgelendingen 27. februar, gir sin fulle støtte til saksbehandler. Dette satte vi stor pris på da vi har opplevd saksbehandler som både ryddig og profesjonell i behandlingen av våre søknader. Vi har opplevd det ubehagelig at en kommunal tjenestemann blir utsatt for slike usaklige og til dels grove beskyldninger grunnet våre søknader.

Dette var det viktigste for oss på Langtangen å få meddelt, og velger altså å ikke kommentere alt grumset ellers i saken som vår hyttenabo har framlagt.

Alt vi ønsker på Langtangen er fred for vårt hytteliv.

Med vennlig hilsen fra oss på Langtangen:

OLE PETTER DAHL, hytteeier uten skuter. RONNY ARCTANDER, hytteeier med skuter. KJELL ROGER BJØRHUSDAL, hytteeier med skuter. RITA BJØRHUSDAL, hytteeier uten skuter. TOM NUFSFJORD KVITNES, hytteeier med skuter. MERETE NUFSFJORD KVITNES, hytteeier uten skuter. VIGGO HANSEN, hytteeier uten skuter. ELIN LIAN, hytteeier uten skuter. HELGE NES, hytteeier med skuter. MOLLY LANGÅS, grunneier.