Kjørte skuter ulovlig i vernet nasjonalpark

Vernet: Illustrasjonsfoto fra øverst i Bønådalen i Lomsdal - Visten nasjonalpark. Foto: Marius Nergaard Pettersen

Vernet: Illustrasjonsfoto fra øverst i Bønådalen i Lomsdal - Visten nasjonalpark. Foto: Marius Nergaard Pettersen

Mosjøen og Tosbotn var utgangspunkt for ulovlig snøskuterkjøring.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

I en årsrapport for 2016 for Lomsdal-Visten Nasjonalpark rapporterer Statens naturoppsyn om ulovlig kjøring med snøskuter i nordøstlige deler av verneområdet, med utgangspunkt i Mosjøen. I tillegg er det avdekket ulovlig snøskuterkjøring i sørvestlige deler av verneområdet, med utgangspunkt i Tosbotn.

– Det blir også avdekket stadig mer søppel som bør ryddes ut av parken. Det meste av søppelet er av eldre dato, skriver SNO, og legger til at strandsonen i Velfjorden er forsøplet.

– Mye kommer fra skjelloppdrett og fiskeoppdrett i nærområdet.

SNO påpeker at det i 2016 var et lite antall brudd på et vilkår om at SNO skal ha melding før flyging med helikopter på dispensasjon blir gjennomført.

Artikkeltags