Vevelstad kommune har lyst ut stillingen som rektor ved Vevelstad sentralskole. Grunnen til dette er at tidligere rektor Asbjørn Sørfjord har sagt opp sin stilling som rektor og skolefaglig ansvarlig ved Vevelstad sentralskole og Visthus oppvekstsenter etter å ha hatt permisjon over en periode. Morten Hofstad Jensen har vikariert for Sørfjord i permisjonstiden.
Til Brønnøysunds Avis sier rådmann Sidsel Haraldsen at kommunen gjennomfører en rutinemessig utlysning av stillingen, etter at vedkommende som var fast tilsatt sa opp før jul.