Grønt skifte i praksis

Mosjøen videregående skole avdeling Marka, investerer ni millioner kroner i kortreist energi og reduserer klimagassutslippene med 140 tonn Co2 i året. Det gjør de gjennom å utnytte avfall fra gårdsbrukets egen produksjon og å modernisere eksisterende teknologi. Skolen tar det grønne skifte på alvor og går foran som et godt eksempel.

Det debatteres høyt og lavt om reduserte klimagassutslipp. Debatten preges i mange sammenhenger av mer symbolikk enn faktisk reduserte utslipp. Når norsk, lokalprodusert kjøtt får betydelig dårligere miljøskår enn importert kjøtt fra Brasil, er det ett eller annet som ikke stemmer i regnestykkene som skal motivere befolkningen for en grønnere framtid. Når hybridbiler får et kraftig avgifshopp samtidig som det i mange distriktssamfunn er det eneste litt klimavennlige bilalternativet, kan det lett gjøre noe med motivasjonen hos den enkelte for å ta et skikkelig klimagrep om egen hverdag.

I debatten, anført av framstående politikere, fagbevegelse og diverse organisasjoner, løpes det om kapp for å overby hverandre, er det befriende med hverdagshistorier som i dette tilfellet handler om Mosjøen videregående skole, avdeling Marka, og som tar eget grep om framtida. Deres bidrag er å utnytte avfall som stor sett produseres gjennom gårdsdrifta, og bruke det til å produsere energi. I et 20-års perspektiv vil besparelsene beløpe seg til 12 millioner kroner, og de reduserer klimagassutslippene med 140 tonn Co2 i året. Det gjør de gjennom å produsere energi av flis, husdyrgjødsel og fiskeslam.

Minst like viktig er det at landbruksskolen gjennom slike innovative grep faktisk blir en ressursbank for andre gårdsbruk som ønsker å legge om drifta i mer klimavennlig retning. I tillegg er det faktisk framtidas gårdbrukere som i mange tilfeller får ta sin utdannelse gjennom å bygge opp og å drifte skolens klimavennlige løsninger. De får moderne drift og gode klimaløsninger som en del av opplæringen. Det tror vi er en svært fornuftig måte å møte framtidas klimautfordringer på.

Det er på alle måter grunn til å rose skolen for deres gode tilnærming for kortreist energi fra gårdens egne ressurser. Det er også bra at fylkesrådet i sitt budsjett for 2022 går inn og støtter prosjektet. Som skoleeier passer nysatsingen som hånd i hanske for fylkeskommunen som skal redusere klimagassutslippene med 60 prosent fram mot 2030. Det er også viktig at landbruksskolen går foran i klimakampen for å skape omstilling ei hel næring kan dra nytte av.

Vi håper Mosjøen videregående skole avdeling Marka lykkes i arbeidet for å skape mer klimavennlige energiløsninger og at deres erfaringer kan gjenbrukes i hele næringa. De fortjener all mulig ros for sitt engasjement. Dette er en del av det grønne skifte i praksis.