For ungdom som flytter på hybel kan det være greit å vite de som jobber der kan bidra med hjelp til et ulikt spekter med tilbud.

- Vi har skolelege og fysioterapeut som vi kan gi elevene time hos. I tillegg har vi Helsestasjon For Ungdom hver onsdag kl. 18–20 på Helsestasjonen i byen. Her er det også lege annenhver onsdag, sier helsesykepleier Hanne Maren Vålamo hos Vefsn Helsestasjon.

I tillegg til Helsesykepleier har elevene mulighet til å snakke med miljøarbeidere, lærere eller rådgivere på skolen hvis de trenger å snakke med en voksen.

– Vi har jevnlige samarbeidsmøter med elevtjenesten. Skolehelsetjenesten har også samarbeid med andre instanser; avdeling for psykisk helse, BUP, Barnevernet, og Familievernkontoret, som vi kan sette ungdommene i kontakt med hvis det trengs, sier Vålamo

På begynnelsen av skoleåret leveres det ut info til alle elevene om tjenesten.

– Det arrangere eksempelvis elevstue med middag en gang i uken, leksekafe, vekking/oppfølging om morgenen. I tillegg arrangeres det ulike aktivitetskvelder året igjennom, sier Vålamo.