Det slår helse- og omsorgsminister Bent Høie fast i et brev til Stortinget.

– Mediebildet viser at det er behov for bedre informasjon til både skolene, elevene og fastlegene om den nye fraværsgrensen. Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet samarbeider nå om slik informasjon, opplyser Bent Høie.

Nok lover

Samtidig avviser han at det er behov for noen ny instruks for legene.

– Sett fra mitt ståsted er dette i hovedsak et spørsmål om riktig prioritering av knappe ressurser, og om å yte nødvendig helsehjelp, sier Høie.

– Det finnes allerede en rekke lover, forskrifter og annet regelverk som gir generelle føringer for hvordan leger skal ivareta sine ulike oppgaver. Jeg ser ikke behov for å utarbeide noen særskilt instruks til dokumentasjon for fravær i videregående opplæring, poengterer Høie.

Stor usikkerhet

Han overlater til kunnskapsministeren å kommentere spørsmål om beregning av fravær for å få halvårsvurdering med karakter i videregående skole

SV-leder Audun Lysbakken har spurt statsråden om han vil ta initiativ til å utforme en instruks for legene, i samarbeid med kunnskapsministeren, for å sikre «en enhetlig praktisering av dokumentasjonskravet som er innført for videregående elever i forbindelse med nytt fraværsreglement».

– Innføringen av fraværsgrense på 10 prosent medfører stor usikkerhet og stress hos elevene. Allmennlegene fortviler over fulle venterom med småsyke elever som trenger legeerklæring. Dette er tid som legene mener bør brukes til andre pasienter, skriver Lysbakken.

Flere eksempler

Det vises til eksempler på elever som ikke får legetime før de har nådd den øvre fraværsgrensen, og at det samtidig er uklart hva som regnes som riktig fraværsgrense.

– For elever som har fag med et årstimetall på 56 timer, vil grensen for udokumentert fravær være på fem klokketimer i året, ifølge Utdanningsdirektoratet. Det vil si 2,5 klokketimer i halvåret. Allmennlegeforeningen har etterlyst informasjon til legene om hvordan de skal forholde seg til disse nye oppgavene. (ANB)