(Rana Blad)

I en pressemelding fra Pilar Kapital går det fram at satsingen på fondet nå stoppes.

I den forrige regjeringens nordområdesatsing, var opprettelsen av et nordnorsk investeringsfond foreslått som et viktig tiltak for å skape og styrke flere investeringer og satsinger i nord. Staten skulle bidra inn til fondet med 200 millioner kroner, under forutsetning av at dette ble matchet med privat kapital. 200 millioner kroner ble bevilget over statsbudsjettet i fjor.

Bak etableringen Pilar Kapital står 11 nordnorske investorer fra ulike deler av næringslivet som skulle stille med en stor del av den private kapitalen. Det er i en lengre periode jobbet fra Pilar Kapital for å opprette dette nordnorske fondet, i nært samarbeid med Investinor, står det i pressemeldingen.

– Onsdag 28.9 kom det et sjokkforslag fra Regjeringen om at havbruksnæringen skal ilegges en betydelig økning i skatt. Det foreslås at næringen skal skattlegges med 40 % i tillegg til selskapsskatt på 22 %, formuesskatt og andre avgifter som havbruksnæringen betaler. Med denne usikkerheten ser flere av våre investorer det som umulig å delta i denne satsingen, skriver selskapet.

– Risikoen er for høy, sier styrets leder Aino Olaisen. Når en næring, som er hjørnesteinsvirksomhet i mange små sårbare samfunn rammes av så store endringer i rammevilkår, vil endringene få konsekvenser, sier hun videre.

– Ettersom havbruksnæringen er en svært viktig vekstdriver i regionen, frykter vi også at tilgangen på nye prosjekter og nye investeringer vil reduseres betydelig, sier styremedlem Ane Carlsen. Vi ser allerede nå at investeringer for over 10 milliarder kr er satt på hold i Nord-Norge innen havbrukssektoren, sier hun videre.

– Dette er en fryktelig trist situasjon, for vi var helt på målstreken for å kunne lande dette fondet, informerer styremedlem Marcus Dons. Kun små formaliteter manglet da meldingen fra Regjeringen kom.

– Jeg sitter igjen med en opplevelse av at Nord-Norge her har mistet mange muligheter, sier styremedlem Tord Kolstad, som avslutter med å takke Investinor sitt team for svært godt og konstruktivt samarbeid, står det i pressemeldingen.


Med hilsen

Styret i Pilar Kapital: Aino Olaisen, Marcus Dons, Tord Kolstad og Ane Carlsen