For en drøy uke siden stengte Tordenskjolds gate i Mosjøen i sørenden ved rundkjøringen. I tillegg ble det innsnevring i Mathias Bruns gate inn mot den samme rundkjøringen grunnet arbeid med vann og avløp i området. Stengningene vil gjelde fram til 1. juli, og avdelingsleder for vann- og avløp i Vefsn kommune, Per Inge Strøm, opplyste at det endrede kjøremønsteret ville bli godt merka gjennom skilting.

Den siste uken har derimot ført til stor usikkerhet på hvilke regler som egentlig gjelder, noe som har blitt heftig debattert på sosiale medier.

– Vi har fått med oss at det jevnt over er noe usikkerhet knyttet til endringene som er gjort, samt at en del ikke har fått det med seg i det hele tatt, sier Strøm som oppfordrer trafikantene til å lese de nye skiltene som er satt opp.

– For det første må man glemme alt som heter rundkjøring. Alt av gamle skilter er tatt bort, og selv om det fortsatt ser ut som en rundkjøring, regnes det nå som et T-kryss.

Tar litt tid

– Men er det tilstrekkelig skiltet siden så mange fortsatt er forvirret?

– Vi har gjort noen endringer fra arbeidet begynte, blant annet etter innspill fra fylkeskommunen. Utover det vet vi ikke hvordan vi kan vise ting enda tydeligere, sier Strøm som også har fått tilbakemeldinger fra Total Trafikkhjelp som er ansvarlig for selve skiltingen.

– Ifølge dem er dette noe de opplever hver gang kjøremønsteret endres et sted. Det tar tydeligvis noen dager før folk får det med seg.

Huskeregler

Mens Strøm forklarer hvordan man skal kjøre gjennom krysset, registrerer han på kort tid flere eksempler på bilister som ikke har forstått det nye kjøremønsteret. Så langt har han ikke fått beskjed om at det har vært noen uhell, men han føler seg trygg på at det har vært nært noen ganger.

– Heldigvis tar både de som har forstått reglene og de som ikke har det ting med ro, sier Strøm som ramser opp følgende huskeregler til dem som føler seg usikre:

  • Mellom Mathias Bruns gate og Øya er det forkjørsvei.
  • Kjørende fra Elvegata har vikeplikt for både dem som kommer fra Øya og fra Mathias Bruns gate.
  • Kjørende fra Vefsnvegen har også vikeplikt for kryssende trafikk.

– Det er egentlig ikke så vanskelig å forstå, men det ligger nok i vanene til folk at det er en rundkjøring de kommer til. Nå må man bare tenke at det er et vanlig kryss med vikeplikt og forkjørsrett, avslutter Strøm.