Skanska har holdt det gående på Trofors hele perioden med koronaregler: – Har sett på arbeidsplassen som karanteneområde

Til tross for strenge karanteneregler gjennom deler av byggeprosessen, har byggeprosessen med nytt sykehjem på Stormoen ikke hatt noen pause grunnet korona. Flere tiltak har blitt satt inn for å hindre det.