Skal vi snu fraflyttingstrenden må vi gjøre det sammen

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I disse tider utarbeides den nye næringsplanen til Vefsn kommune som skal være gjeldende for perioden 2021-2024. Næringsplanen skal vedtas i kommunestyret i desember. Det er all grunn til å tro at de nærmeste årene kan være kritiske for vår kommune på flere områder. Vi må være dyktige, jobbe sammen, tørre å tenke nytt og ta eierskap til kravene som stilles til oss om morgendagens lokalsamfunn. I tillegg må vi tørre å være ambisiøs når vi nå skal ta fatt og jobbe for å løse de to store utfordringene vi har.

Derfor legges det opp til ganske hårete mål i satsingsområdene og tiltakene i næringsplanen. De to hovedutfordringene er at gjennomsnittsalderen går opp mens befolkningsutviklingen går ned. To enkle, men svært komplekse utfordringer å gjøre noe med. Det betyr likevel ikke at det er umulig. Spørsmålet er heller hvordan vi velger å tilnærme oss dette og hva vi velger å gjøre for å løse dem. Gjennom arbeidet med næringsplanen har vi fått mange innspill på hva som bør og kan gjøres for å løse utfordringene. Innspillene er tatt med i utformingen av satsningsområder og tiltak.

Å motvirke fraflyttingstrenden i kommunen krever felles innsats hvor alle bidrar. Over halvparten av landets kommuner opplever de samme utfordringene som Vefsn, og da spesielt de kommunene som ligger utenfor de store byene. Distriktene. Tidligere har man forsøkt å løse dette ved å fokusere på å skape arbeidsplasser. Få på plass de store etableringene som gir mange nye arbeidsplasser så folk har jobb å gå til. Men i dette glemmer man ofte at det skal være godt å leve der også. Man skal være et attraktivt samfunn å bo i, for livet handler ikke bare om jobb, det handler i like stor grad om hverdagen. Og for oss på MON handler det om Vefsn som en attraktiv bo- og arbeidskommune. De store etableringene er viktig, men vi må også huske at de som velger å komme hit skal trives og ha noe å gå til utenfor arbeidstiden. De må ønske å bli en del av det fellesskapet som er i Vefsn, men vi må like mye ønske at de skal bli en del av fellesskapet vårt.

Vi skal heller ikke glemme at industri er en viktig bauta i samfunnet vårt. I dag opplever vi på MON at mange er positive og stolte av industrien i Vefsn, men mange er også svært negative. Det assosieres for eksempel med det å være gammeldags. Men dette er faktisk ikke tilfellet. Som det meste annet her i verden er også industrien i konstant utvikling, og industri for 30 år siden er ikke det samme som industri i dag, og vil heller ikke være det samme som industri 30 år frem i tid. For MON er det viktig å bruke denne bautaen i samfunnet vårt videre. Det er tross alt noe som er et viktig grunnlag for kompetanse og stødighet her, samtidig som det er et springbrett for muligheter innen blant annet innovasjon. I dag jobbes det aktivt for grønn industri, det grønne skiftet og redusert miljøpåvirkning. Det er også industrien som produserer flertallet av grønne løsninger og produkter som vi bruker i hverdagen vår. At vi tar eierskap til vår status som industrikommune er ikke noe vi skal skamme oss over, heller tvert imot. Vi må spille videre på denne kompetansen, være stolt over den, og gripe tak i de mulighetene som kommer vår vei på grunn av det.

Disse elementene har vært utgangspunktet når utarbeidelsen av næringsplanen startet, og er reflektert i de tre satsingsområdene. De tre satsingsområdene er slagkraft for næringsutvikling, attraktivt fellesskap og fremtidens samfunn. Satsingsområdene henger tett sammen og alle tre er like viktige om vi skal snu fraflyttingstrenden og endre demografien i kommunen. Vi skal fremdeles jobbe for flere arbeidsplasser, få på plass etableringer og være med å løfte de næringene vi allerede har. Men når vi ikke er på jobb er det viktig å føle at man er en del av et fellesskap. At man har tilbud å gå til, føler tilhørighet og at man er stolt av å bo her. Sist men ikke minst må vi tørre å være en del av fremtiden. Skal vi få de yngre hjem igjen eller få de i etablererfasen hit, må vi tilrettelegge for spennende og innovative arbeidsplasser å komme til. Vi må ta tak i nasjonale og internasjonale trender som er rundt oss, og bruke dem til å utvikle oss selv.

Når næringsplanen er vedtatt og vi skal i gang med arbeidet blir det også viktig å være synlig. Ikke bare i Vefsn og ikke bare på Helgeland, men i hele Norge. Vi må tørre å si at «her er vi, dette har vi å by på og det er krute bra». Vi må samarbeide, fremsnakke hverandre, og unne hverandre suksess. Næringsplanen handler om å ha et nasjonalt ambisjonsnivå hvor Vefsn skal være den kommunen som skiller seg i måten vi løser utfordringene våre på, og virkelig får frem at her er det spennende å jobbe og her er det godt å bo. Og ikke minst, her er du en del av et fellesskap som står sammen. Slik tilnærmer vi oss utfordringene og slik skal vi løse dem - i fellesskap.

Dette er en ganske stor ambisjon for lille Vefsn. Noen vil kanskje si det er umulig eller ren ønsketenkning, men vi mener at det absolutt er innenfor rekkevidde hvis vi går sammen om å satse. Vi kommer ingen vei hvis vi ikke prøver. Men skal vi klare det må kommune, politikere, næringsliv og innbyggere spille på lag og løfte hverandre frem. Skal vi snu fraflyttingstrenden i Vefsn må vi gjøre det sammen.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken