I en felles pressemelding understreker de to selskapene at de har hatt en god dialog over en lengre periode. Dette er den første formelle avtalen som signeres.

- Helgeland Kraft vil med sin kompetanse være en viktig samarbeidspartner for Freyr. De kan bidra sterkt til realisering av det som kan bli Nord-Norges største industrietablering på flere tiår, sier Torstein Sjøtveit som er arbeidende styreleder i Freyr AS.

Fornøyd

Eivind Mikalsen, konsernsjef i Helgeland Kraft, sier at de er svært godt fornøyd med å inngå en intensjonsavtale for levering av 100 prosent fornybar strøm til Freyrs planlagte pilotfabrikk. Den vil ha et årlig strømforbruk på ca. 200 GWh, og vi akter å tilby Freyr globalt konkurransedyktige priser basert fullt og helt på bærekraftig produsert strøm, sier Mikalsen.

Han legger til at Helgeland Kraft i løpet av de siste 10 årene har vært med på å utvikle ca. 450 GWh med ny fornybar vannkraft fra Helgeland. For oss er det svært positivt at langsiktige industrielle aktører som Freyr etablerer seg og tar i bruk denne nye kraften.

Fullskala gigafabrikk

– I tillegg har Freyr som mål å produsere verdens mest miljøvennlige batterier, noe som sammenfaller veldig bra med vår posisjon som produsent og leverandør av fornybar energi, påpeker HK-sjefen.

– Den planlagte pilotfabrikken er en stor industriell satsing i seg selv. Den er imidlertid kun et første steg og Freyr ser fram til å utvide samarbeidet med Helgeland Kraft og andre lokale og nasjonale kraftaktører for leveranser av kraft til selskapets «fullskala gigafabrikk». Denne vil være avhengig av et årlig strømforbruk på opp mot 3 000 GWh med fornybar strøm, ifølge Sjøtveit.

Attraktive Rana

Helgeland-regionen er i dag et overskuddsområde for fornybar energi og Mo i Rana er derfor et attraktivt område å etablere seg i for kraftkrevende industri hvor fokus på miljø, lave kraftkostnader og leveransesikkerhet er unike konkurransefortrinn.

Freyrs gigafabrikk vil skape behov for ytterligere utvikling av ny fornybar energi i regionen for å sikre kontinuerlig tilgjengelighet grønn kraft til globalt konkurransedyktig priser, heter det blant annet i pressemeldingen.

– For at Helgeland skal sikre sin konkurransekraft i framtiden er det viktig at vi fortsetter utviklingen av vår kraftproduksjon og jobber for gode rammebetingelser for ytterligere fornybar kraftproduksjon i regionen, understreker Eivind Mikalsen.