Gå til sidens hovedinnhold

Skal man bygge et nytt hovedsykehus for hele regionen, er innhold og dermed lokalisering helt sentralt

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Inviterer til innspill

Styret i Helgelandssykehuset inviterer kommuner og fylkeskommunen til innspill om sykehustomter basert på rapporten konsulentselskapet Sweco har kommet med og som anbefaler at det nye hovedsykehuset bør bygges på Alstenøya. Det er på alle måter bra at sterke stemmer i styret uttrykker ønske om et bredere utvalg av tomter enn de Sweco har kommet fram til.

Det betyr at Tovåsen slett ikke er ute av bildet. Men det er viktigere nå enn noen gang at de 11 kommunene som har samarbeidet for å finne fram til den beste lokaliseringen, og som er samstemt om at Tovåsen er det beste alternativet, nå står sammen og gir velbegrunnede og gode innspill til styret innen fristen sist i mai måned.

Et nytt sykehus på Tovåsen vil utvilsomt være det beste valget både sett utfra et pasientperspektiv og når det gjelder mulighetene for å rekruttere fagfolk fra hele bo- og arbeidsmarkedsregionen. For pasientene gir en slik lokalisering den korteste reiseveien uavhengig av hvor du bor på Helgeland. Når det gjelder rekruttering kan det rekrutteres fagfolk uavhengig av om de bor i Mosjøen eller Sandnessjøen. I tillegg vil en slik lokalisering gi langt bredere muligheter for partnerarbeidsplasser.

Det kan være vel verdt å minne om at man ved en slik lokalisering vil redusere behovet for å bygge opp nye polikliniske tilbud i Mosjøen. Det vil i så fall ytterligere kunne svekke pasientgrunnlaget for det nye hovedsykehuset. Et nytt sykehus på Alstenøya vil aldri bli noe annet enn et minisykehus og lite egnet til å tjene pasientene på hele Helgeland.

Det er derfor bra at medlemmer av styret i Helgelandssykehuset stiller viktige spørsmål rundt Sweco-rapportens konklusjoner om kun å anbefale lokalisering av et nytt sykehus i Sandnessjøen. Styremedlem Roar Olsen var tydelig på at han hadde ønsket seg flere finalekandidater, og han kan lett tolkes dit at han ønsker at Tovåsen er med i det videre arbeidet. Det er å håpe at styret i sin videre vurdering, som innebærer en siling av tomter til en finalerunde i juni-møtet før endelig beslutning i løpet av høsten, sikrer at Tovåsen er med. I motsatt fall vil den videre prosessen bli svært krevende.

Det kan også være grunn til å spørre seg om rekkefølgen i de svært viktige beslutningene styret i Helgelandssykehuset skal fatte i løpet av dette året. Vi mener det svekker grunnlaget for valg av tomter når den fagligstrategiske utviklingsplanen ikke er klar før valg av tomt. Planen skal blant annet beskrive hvilke funksjoner som skal ligge hvor. Styrer man mot et minisykehus i Sandnessjøen skjønner vi at det ikke er vesentlig. Men skal man bygge et nytt hovedsykehus for hele regionen, er innhold og dermed lokalisering helt sentralt.

Nå er det viktigere enn noen gang at de 11 kommunene på Helgeland som samarbeider er tydelige på hvor de ønsker at det nye hovedsykehuset skal ligge. De må videre begrunne sin enighet på en faglig grundig måte. Makter de det vil Tovåsen stå sterkt i det videre arbeidet. Tida framover må utvilsomt utnyttes meget godt.

Kommentarer til denne saken