Gå til sidens hovedinnhold

«Skal fylket fortsette å ha et næringsliv i verdensklasse og hindre at vi blir tømt for folk, er vi nødt til å investere i kunnskap og infrastruktur»

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fylkesrådet i Nordland gjør ikke jobben sin

Nedleggelse av tilbud i den videregående skole er dramatisk og rasering av buss-, båt- og fergeruter går hardt ut over folk og næringsliv langs Nordlandskysten. Sentraliseringen fra AP, SP, SV og KrF i Nordland er tydelig. Det å drive politikk er å prioritere. Høyres fylkestingsgruppe har levert alternativt budsjett og økonomiplan som ivaretar disse oppgavene.

De viktigste oppgavene som fylkespolitikere er satt til å gjøre i Nordland, er:

  • Gi utdanning til ungdom i videregående skole.
  • Fylkesveier.
  • Sørge for tilfredsstillende ruter for buss, båt og ferger langs Nordlandskysten.

Forslagene om nedleggelse av tilbud i de videregående skolene i fylket er dramatiske. Høyre erkjenner også at elevtallene er synkende, men vi kan ikke støtte forslag som så til de grader sparker ben under lokalsamfunn og næringsliv. Flere steder er man redde for at den lokale videregående skolen blir så ribbet for tilbud at den til slutt legges ned. Bedrifter over hele fylket skriker etter arbeidskraft og kompetanse. For mange ser fremtiden mørk ut når ikke lengre den videregående skolen i nærmiljøet skal sørge for dette.

Innenfor samferdsel kommer det nå nye trusler om kutt i buss- og båtruter. Dette er også tilbud som rammer lokalsamfunn og næringsliv hardt. I et fylke med store avstander er vi avhengige av god infrastruktur for at samfunnet skal fungere optimalt.

Samferdsel og utdanning er de desidert viktigste ansvarsområdene til Nordland fylkeskommune. Nordland går så det suser, arbeidsledigheten er lav og mangel på arbeidskraft er et problem. Skal fylket fortsette å ha et næringsliv i verdensklasse og hindre at vi blir tømt for folk, er vi nødt til å investere i kunnskap og infrastruktur. Høyre kommer ikke til å akseptere denne drastiske endringen. I hele forrige valgperiode prioriterte vi skole, utdanning, samferdsel og vei høyere enn fylkesrådet. Det skal vi fortsette med.

Da fylkestinget møttes under konstituerende møte i forrige uke, tok Høyre til orde for å skrote den parlamentariske styringsformen vi har hatt siden 1999. Partiene som utgjør fylkesrådet (Ap, Sp, SV, KrF) stemte ikke overraskende ned forslaget. En ukultur som har utviklet seg under denne måten å styre på, er at de ansvarlige politikerne skyver administrasjonen foran seg når ting blir ubehagelig. Det ser vi også i denne saken. Fylkesrådene for samferdsel og utdanning skjuler seg bak hhv. utdannings- og samferdselssjefen. Nå er det på tide at fylkesrådet tar ansvar for politikken de fører i Nordland.

Fylkesrådet mener de har et nedtrekk på 459 millioner fra 2017 – 2022, altså over fem år.

Men hva er sannheten om hva som gir strammere økonomi for Nordland fylkeskommune? Hva er den økonomiske konsekvensen basert på egne vedtak?

Nordland fylkeskommune har en inntekt godt over landsgjennomsnittet, selv når det tas hensyn til lange reiseavstander og en lang kystlinje. De frie inntektene til Nordland var i 2018 på 119% av landsgjennomsnittet. Fylkesrådet bruker gamle tall og ikke tall basert på statsbudsjettet og inntektssystemet for 2020. Nordland fylkeskommune vil ha en gjeldsgrad på over 86% i 2022 mot anbefalt maks 60%. Det betyr at man må betale betydelig mer på renter og avdrag og har mindre til drift. Parlamentarismen er en sterk fordyrende styringsmodell hvor posisjonen har 13,4 årsverk til politisk arbeid og opposisjonen har 3,95. Det å ha unge i alderen 16-18 år gir best inntekt, men Nordland står overfor en reduksjon i antallet unge. Nordland har fått nesten 80 millioner fra Havbruksfondet fra 2017 – 2019 som ikke tas med i regnestykket. Nordland får Nord-Norge tilskuddet på 306 mill., skjønnstilskudd på 43 mill., opprusting og fornying av fylkesvei på 218 mill., regionale utviklingsmidler på kr. 128 millioner og Regionalpolitiske tilskudd på 16,8 mill. som går inn i rammetilskuddet.

Dette viser at Nordland fylkeskommune har meget god økonomi og at reduksjonen på 459 millioner som det vises til, er sammensatt og kan ikke bare skyldes på nedtrekk fra statsbudsjettet, men mangler andre inntekter samt fylkesrådets egne vedtak som gir økonomiske konsekvenser.


Beate Bø Nilsen, gruppeleder, Høyres fylkestingsgruppe

Joakim Sennesvik, gruppenestleder, Høyres fylkestingsgruppe

Kommentarer til denne saken