Gen2 Energy har gitt Wood ansvaret for en såkalt front-end engineering design for den kommende fabrikken i Mosjøen.

Front End Engineering Design (FEED)-studier får konseptet fra idé til en levedyktig løsning som er enkel å gjennomføre og drive.

Spennende prosjekt

Den primære hensikten med FEED-studier er å levere en kostnadsvurdering som gjør det mulig å ta den endelige investeringsbeslutningen. Dessuten gir FEED-studier grunnlag detaljprosjektering for anbud og kontrakt.

I første fase vil Gen2 Energy bygge en 100 megawatt fabrikk i Mosjøen, og den skal produsere om lag 45 tonn grønn hydrogen hver dag.

Dette vil bli den første produsenten av grønn hydrogen i stor skala her i landet.

– Vi synes det er spennende å støtte Gen2 Energy, og være en del av en akselererende produksjon av grønn hydrogen i Norge, sier Lars Fredrik Bakke som er visepresident i Wood i Norge.

– Vi ser fram til et samarbeid med Gen2 Energy og til å støtte deres vekst. Vi har samme ambisjon om å skape et grønnere og en bærekraftig framtid, fortsetter han.

Et stort selskap

Jonas Meyer, som er administrerende direktør i Gen2 Energy kaller avtalen med Wood for en milepæl.

– I nært samarbeid med Wood skal vi bygge fasiliteter som sørger for at grønn hydrogen blir et kommersielt produkt i Norge og i Nord-Europa, sier Jonas Meyer.

Wood er et engineeringsservice-selskap som leverer tjenester til olje- og gassindustrien og landbasert industri, både i Norge og internasjonalt. Selskapet har lang erfaring med design og løsninger knyttet til både modifikasjonsprosjekter og nye installasjoner.

Globalt omsetter Wood for cirka 60 milliarder og har mer enn 60.000 ansatte.