Nettavisen: Det er varmt, du har ferie og vil gjerne komme fram til destinasjonen så fort som mulig. Eller kanskje du vil ha mest mulig tid på småstoppene du har planlagt på veien, og er mest interessert i å komme fort fram - ikke kjøre lange omkjøringsveier eller stå mye i kø om sola steker inn bilruta.

- Den største faren er at folk blir utålmodige. Det er viktig å beholde roen, og legge vekk mobiltelefonen selv om du kjører i en saktegående kø, sier trafikkoperatør Trude Lindstad i region øst til Nettavisen.

Det er viktig å følge med på trafikkflyten og ikke la seg distrahere av andre ting til tross for at du kanskje synes det er kjedelig å kjøre i kø.

Region nord

I Nordland, Troms og Finnmark er det spesielt én plass det bruker å være ekstra mye trøkk i trafikken på sommeren.

- Det er rimelig tett trafikk på de største veiene, men spesielt på europavei 10 mot Lofoten. Her kan det oppstå både kø og utfordringer med å passere når det kommer motgående trafikk, på grunn av smale veier, forteller Arne Sætermo, trafikkoperatør i region nord.

Noe som også er spesielt på veiene i Lofoten er at det er en del broer.

- Det er en del plasser det bruker å være lysreguleringer for å avvikle trafikken over broer, sier Sætermo.

Her er det veldig viktig å rette seg etter lyssignalene.

- Det hender vi får meldinger om at det blir trøbbel fordi folk kjører på rødt lys. Gjør du det så blir det fort trøbbel, uansett om det er over broer eller på E6, sier han.

På enkelte plasser på E6 må du også forvente noe køkjøring, og ventetid på 15-20 minutter der det er veiarbeid.

På E6 Orneset-Rombaksbrua i Narvik kommune er stengt fram til 13. juli klokken 06.00. Veien er stengt mandag til fredag og søndag fra klokken 20.00 til klokken 06.00 neste dag. Veien ble stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid, fra og med 11. juni.

Region øst

I region øst, som omfatter Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland, er det hovedsakelig ut av Oslo, Drammen og de store byene det er mest trafikk - også på sommeren.

- E18 ut av Drammen er sterkt berørt. Det er mange som skal ned mot kysten. Og egentlig hele veinettet rundt Oslo, både sørover mot Moss og Vestfold og nordover på E6, sier Lindstad.

I området fra Sandvika til Hønefoss kan det oppstå noe endringer i trafikkflyten på grunn av arbeid med tunneler. Dette gjelder for eksempel Brennetunnelen og Skuitunnelen på E16.

Trafikkflyten i region øst går imidlertid veldig greit mandag formiddag da Nettavisen snakket med veitrafikksentralen.

E6 Nøstvettunnelen på strekningen Moss-Oslo i Akershus er stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid fra klokken 22 den 16. juli til klokken 05.30 den 18. juli. Omkjøring er skiltet.

E6 Mjøsbrua-Vingrom på strekningen Hamar-Lillehammer i Oppland er stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid fram til 12. juli klokken 06.00 (ble stengt 7. juli). Omkjøring skiltet. Ingen omkjøring for modulvogntog. Alt. rute via rv. 3 Østerdalen.

Europavei 134 Frogntunnelen-Vassamtunnelen, på strekningen Røyken-Vassum er stengt fra klokken 22 den 18. juli til i halvsekstiden morgenen etter, på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.

Europavei 18 Herregårdskrysset V, på strekningen Askim-Oslo (Sørenga) i retning mot Oslo (Sørenga) blir stengt for asfaltarbeid mellom klokken 22 den 9. juli til klokken 06.00 12. juli.

Region vest

I region vest er det litt ulikt hvordan ferietrafikken går, men det er spesielt Hordaland som er mest utsatt, ifølge trafikkoperatørene.

Hordaland

- Den største problematikken i Hordaland er trange veier i Hardanger. Det bruker å være lysregulering av sommertrafikken på riksvei 13 fra Kinsarvik til Bu, da det er mange bobiler og campingvogner som kjører på smale veier der, sier Marius Råve, trafikkoperatør i region vest.

På fylkesvei 7 mellom Granvin og Øystese gjelder litt av den samme problematikken. Denne strekningen brukes også gjerne hvis det er omkjøring fra E16, og grunnet smale veier kan det være utfordringer når det kommer motgående trafikk.

- Det er mest i juli og august det er mest ferietrafikk. Vi anbefaler å sjekke reiseruten før du drar ut på tur, og sjekker både trafikkmeldinger og værmelding, sier han.

Rogaland:

Trafikkoperatøren Nettavisen snakket med i Rogaland kan opplyse om at det ikke er noen spesielle trafikkutfordringer i deres område på sommeren.

Sogn og Fjordane:

I Sogn og Fjordane er det derimot enkelte steder det kan bli noe ekstra kø.

- Generelt sett er det spesielt på fergeovergangene trafikken pleier å hope seg opp. For eksempel på europavei 39 mellom Lavik og Oppedal, sier trafikkoperatør Morten Hansen i region vest.

Han legger imidlertid til at det bruker å gå bra, da det er hyppige fergeavganger og store ferger.

- Jeg tror det er sjeldent folk må stå over en ferge, sier han.

Region sør

Region sør omfatter Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.

- Det er typisk på europavei 18 på fredager og søndager det kan være mest trafikk og køkjøring, spesielt mellom Porsgrunn og Bamle, nå på sommeren. Det er jo mange som skal på Sørlandet på ferie, sier trafikkoperatør Stian Molteberg i region sør.

Han oppfordrer til å følge på køen og følge med i trafikken, så du ikke kjører i bilen foran eller at det oppstår andre problemer.

På E18 mellom Rannekleivkrysset til Spedalenkrysset, på strekningen Kristiansand-Arendal, blir veien stengt fra klokken 21 mandag 8. juli til klokken 6 tirsdag morgen. Veien blir stengt på grunn av asfaltarbeid.

- Det blir omkjøring via fylkesvei 420, parallelt med E18, så det blir ikke noe mye lengre omkjøring, sier Molteberg.

Region midt

I Midt-Norge, som omfatter Trøndelag og Møre og Romsdal, går trafikken veldig greit mandag, selv om vi er i juli og det er ferietid. Men det er enkelte steder det bruker å være mer kø enn andre plasser.

- På sommeren bruker det å være mye kø på strekningene på E6 sør for Trondheim, for eksempel ved Klepp og andre omkjøringsveier ut av byen. Men det er ikke mer enn det bruker å være i rushtidene ellers i året, sier Pål Haugbro, trafikkoperatør i region midt.

Han legger til at det verste trøkket i ferietrafikken trolig er fredagen når fellesferien starter.

- Men det er ikke noe unormal trafikk eller mer kø enn det bruker å være, sier han.