(iSandnessjøen)

Onsdag er det styremøte i Helse Nord på Radison Blu Hotel i Bodø. Der vil Helgelandssykehuset nok en gang stå sentralt, med både utfordringene knyttet til tarmkreftkirurgien og akuttilbudet i Grane, Hattfjelldal og Vefsn står på sakslista.

Møtet starter klokka 08.30, og du kan følge det direkte i videovinduet over.