Gå til sidens hovedinnhold

Skadefellinga starter i dag: - Vi venter på været

Artikkelen er over 1 år gammel

Helikopter tas i bruk for å få has på jerv i Byrkjie reinbeitedistrikt.

- Vi venter på været og bedre lysforhold, og skal i gang i løpet av ettermiddagen, sier Martin Drevvatn, rådgiver i Statens naturoppsyn Helgeland.

Miljødirektoratet ga torsdag kveld fellingstillatelse i Byrkjie reinbeitedistrikt. Det er blitt iverksatt skadefelling av et enkeltdyr av jerv eller eventuelt jervetispe og valper i et avgrenset område i Grane og Hattfjelldal kommuner. Tillatelsen gjelder 30. og 31. mai.

Les også

Fellingstillatelse etter 100 døde rein: – Her er virkelig begrepet «for lite og for seint» på sin plass

- Det er uvisst hvor mange som blir med, men det blir vel et par mann pluss kjentmann, sier Drevvatn.

I vedtaket fra Miljødirektoratet beskrives skadesituasjonen og erstatning for rovviltksader slik:

Det er påvist i alt 10 tap av rein til jerv i Grane og Hattfjelldal kommuner i løpet av 2020, 5 innenfor det aktuelle området for uttak. I tillegg er det i samme tidsrom påvist tap av 14 rein innenfor området for uttak der dødsårsak er fastsatt til ukjent freda rovvilt. Det er ikke påvist jerveskade på sau i dette området i løpet av beitesesongen 2019.

225 sau og lam ble erstattet som tapt til jerv i Hattfjelldal og Grane kommuner i 2019, og det ble erstattet 100 tamrein som tapt til jerv i Byrkije reinbeitedistrikt. Skadepotensialet knyttet til tamrein vurderes å være stort.

Les også

Stig André beskriver situasjonen som alvorlig: – Dette har jeg aldri opplevd. Det er ekstremt

Kommentarer til denne saken