Søndag gjennomførte politiet, i samarbeid med Statens naturoppsyn og Statskog Fjelltjenesten, motorferdselkontroll i Hattfjelldal og Hemnes. Til sammen ti snøskuterførere ble kontrollert og sju førere ble anmeldt for ulovlig motorferdsel i utmark.

- Dette er en prioritert oppgave for oss, og vi vil fortsette med kontroller så lenge skutersesongen varer, sier rådgiver Martin Drevvatn ved Statens naturoppsyn Helgeland.