Gå til sidens hovedinnhold

Sikrer krisestøtte: – Det vil bety mye for bedrifter i Vefsn kommune som har vært hardt rammet av lokale tiltak under pandemien

FrP har fått gjennomslag for en ekstra krisestøtte til bedrifter som er hardt rammet i Vefsn kommune.

Sent fredags kveld fikk Fremskrittspartiet med seg regjeringspartiene på å øke hjelpeordningen for bedrifter som er særlig hardt rammet av nedstenging som følge av lokale smitteverntiltak.

Regjeringens forslag om to ganger 500 millioner blir nå økt til totalt 1.750 millioner. Formålet er å gjøre kommunene bedre i stand til å finansiere en beredskapsordning ved akuttsituasjoner.

– Vefsn kommune vil få ca. 1,2 millioner kroner, sier stortingsrepresentant Hanne Dyveke Søttar (FrP) i en pressemelding.

Pengene går til kommunen, så er det kommunen selv som fordeler midlene.

Tapt varelager tas inn i kompensasjonsordningen fra mars og midler som betales ut i denne ordningen kommer ikke til fratrekk i andre kompensasjonsordninger.

– Denne støtten som Frp har sikret flertall for vil bety mye for bedrifter i Vefsn kommune som har vært hardt rammet av lokale tiltak under pandemien, sier Søttar.

De andre tiltakene fra den siste krisepakkeforhandlingen:

· 100 millioner kroner til barne- og ungdomspsykiatrien. Aktuelle tiltak kan være økt bemanning i en periode, bruk av ny teknologi og nye metoder, forebyggende tiltak og samtaler, samhandlingsløsninger med kommunene og kompetansetiltak.

· 100 millioner kroner for å for å opprettholde, gjenåpne og etablere kommunale lavterskeltilbud til personer med moderate til alvorlige rus- og psykiske helseproblemer under pandemien.

· En ekstra engangsutbetaling av bostøtten på 2950 kroner til hver husstand med et tillegg på 120 kroner for hvert husstandsmedlem, for å kompensere for høye strømpriser i en vanskelig tid. Dette er tilsvarende som ble gjort i 2019.

Kommentarer til denne saken