Helgeland Event (HEV) har sagt opp en samarbeidsavtale med Mosjøen næringsforening (MNF) om teknisk arrangement av byens tre store årlige arrangement: Cupdagene (tidligere Hanedagene), Tiendebytte og Julebyen Mosjøen.

Bakgrunnen er ifølge daglig leder Frode Gullhav at HEV har vurdert selskapets timeforbruk og arbeidsmengde i forbindelse med arrangementene.

– Avgjørelsen er en helhetsvurdering fra styret. Kort fortalt blir det for mye arbeid vurdert opp imot hva vi sitter igjen med økonomisk. Vi ønsker fortsatt å kunne tilby arrangementstjenester til næringsforeningen i forbindelse med de tre store arrangementene, sier Gullhav. Han legger til at også koronasituasjonen har påvirket styrets beslutning.

2017-2020

Samarbeidsavtalen mellom HEV og MNF ble inngått som en treårsavtale og iverksatt i 2017. Første år – 2017 – var et prøveår. 2018, 2019 og 2020 var ordinære driftsår i avtalen og hvor HEV sto for den praktiske gjennomføringen av Cupdagene, Tiendebytte og Julebyen.

Den økonomiske grunnmuren for avtalen har vært et årlig bidrag fra Vefsn kommune på 500.000 kroner til MNF. I tillegg har næringslivet spyttet inn sponsorpenger for omtrent tilsvarende beløp.

18. november i fjor vedtok Vefsn kommunestyre å redusere det årlige tilskuddet for arrangementene til 300.000 kroner per år.

Dermed har MFN fått mindre penger totalt til å arrangere for.

Ønsker samarbeid

Daglig leder Bjørn Larsen i MNF understreker at foreningen fortsatt vil kjøpe tjenester fra HEV i forbindelse med arrangementene.

– Slik vi hadde det før avtalen ble inngått i 2017. Det ligger ingen konflikter bak opphøret av avtalen, og jeg karakteriserer det hele som en lykkelig skilsmisse hvor begge parter fortsatt ønsker samarbeid og dialog, sier Larsen.

Erfaring

I realiteten er det Larsen som nå er hovedansvarlig for å få gjennomført de tre arrangementene.

– MMF har mindre penger til å arrangere for, og HEV skal ikke være ansvarlig teknisk arrangør. Hvilke konsekvenser har denne situasjonen for arrangementene?

– Dette vet vi ikke helt sikkert, foreløpig. Jeg tror ikke konsekvensene blir store. Vi vil selvsagt savne kreativiteten til HEV. Samtidig så skal vi fortsatt høste erfaringer fra HEV og som sagt så ønsker vi å kjøpe tjenester av dem. Situasjonen før 2017 var omtrent slik den har blitt nå. Næringsforeningen er ikke ukjent med å ha hovedansvaret, sier Larsen.

– Vi er interessert i fortsatt å samarbeide med MNF om arrangement. For vår del har samarbeidsavtalen vært en svært positiv reise. Nå overfører vi gradvis vårt nettverk og våre erfaringer til MNF, sier Gullhav.

Larsen legger til at han vil bruke næringsforeningens eget fagråd for handel og arrangement når planene for arrangementene skal skrives.

– Jeg synes det er veldig moro å arrangere. Det gir meg en stor glede å se alle glade besøkende under Tiendebytte, for eksempel, sier Larsen.

– For meg står Julebyen i en særstilling. Vi har hatt enormt mye å gjøre før, under og etter, ja. Men alt arbeidet var verdt belønningen, i form av utallige klapp på skuldrene og gode ord fra folk som koste seg med det vi fikk i stand, sier Gullhav.

Gullhav sier at styret i HEV vedtok å si opp samarbeidsavtalen så tidlig som i september i fjor.

– Vi har ventet på et godt tidspunkt for å formidle nyheten. Nå håper vi å kunne være med videre, sier han.