Tidligere i vår saumfor elever fra Mosjøen videregående skole søpla vår. Torsdag presenterte de sine funn. Målet med operasjon søppel var å finne ut om vi sorterer mer eller mindre når vi er på hytta, sammenlignet med hvordan vi opptrer på hjemmebane. Svaret er som Toril Forsmo, markedssjef i Søndre Helgeland Miljøverk (SHMIL), hadde fryktet:

Det er så som så med sorteringen når vi er på hytta, og dette koster SHMIL hundretusenvis av kroner.

Drømmedag

Det var i april de 20 elevene fra MVS fikk en drømmedag på Åremma. Der gikk de gjennom pose etter pose, sorterte og veide, alt i en ubeskrivelig stank av søppel. Flere av elevene understreket da at det var fint med et avbrekk fra teorien, til tross for at omgivelsene ikke akkurat kunne karakteriseres som verken velduftende eller innbydende. Da de presenterte resultatene torsdag, gjentok de rosen og det de betegner som en positiv opplevelse.

– Våre funn tyder på at folk ikke er veldig opptatt av å sortere søppel når de er på hytta, understreket Therese Pedersen. Sammen med Sindre Krogh hadde hun sett på hva som var i restavfallsposene fra hyttebeboerne. Svaret er at posene inneholdt mye forskjellig, og svært mye som ikke hadde noe der å gjøre.

Feilkilder

De tre gruppene som presenterte sine funn hadde gjort en grundig jobb. De har blant annet estimert hva vårt omtrentlige forhold til hva som skal i hvilken pose koster SHMIL, og dermed også fellesskapet. I tillegg redegjorde de for feilkilder, og påpekte at mengden av søppel trolig var langt over normalen ettersom det var søppelet etter påska som ble gransket og gjennomgått. Konklusjonen er imidlertid helt entydig: Når vi er på hytta går det meste i en og samme pose. Hjemme passer vi i langt større grad på å legge matavfall, restavfall, plast og kartong der det hører hjemme.

Anonymt

– Selv om dette bekrefter det jeg hadde mistanke om, er tallmaterialet for lite til å være representativ, sier Toril Forsmo. Hun slår imidlertid fast at feilsorteringen fører til ressurser som kunne gitt SHMIL inntekter, ikke blir utnyttet. Hun mener grunnen til at mange av oss er skjødesløse når vi håndterer hyttesøpla, er at det kastes på et samlingspunkt og ikke i vår egen søppelkasse.

– Dermed føles det litt mer anonymt, antyder hun. Forsmo legger til at hun er glad for ungdommenes engasjement. Hun tror at de kan være fine ambassadører før økt bevissthet når det gjelder kildesortering.

Tar imot tips

Mona Berling er lærer for de 20 elevene. Hun sier at MVS er med på et prosjekt som heter «Lektor 2».

– Hensikten med prosjektet er å knytte skole og arbeidsliv nærmere sammen, sier hun. Berling ser ikke bort fra at de kan gjenta årets øvelse på Åremma med nye elever neste år.

– Eller kanskje det dukker opp andre prosjekter. Vi er lydhør for forslag fra næringslivet, og tar gjerne imot forslag og tips, sier Mona Berling.