Foreslår felles SFO

Sommer-SFO: Elever i Vefsn skal trolig ha felles SFO i sommer.

Sommer-SFO: Elever i Vefsn skal trolig ha felles SFO i sommer.

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Rådmannen i Vefsn foreslår at det organiseres en prøveordning med felles Sommer-SFO ved Mosjøen skole for barn fra Kulstad, Mosjøen og Olderskog SFO i ukene 28, 29, 30 og 31 i 2015. Granmoen SFO skal organiseres på samme måte som før.

Besparelser innen SFO er en del av kommunens «I samme båt»-prosjekt som ble vedtatt i oktober. Nå har administrasjonen utført oppdraget, og kommer med en sak til kommunestyret 15. april.

En oversikt viser at SFO ved Mosjøen skole hadde 14.078 kroner i vikarutgifter sommeren 2014. Kulstad skole hadde 20.000, mens Olderskog skole hadde 80.000. Olderskog har imidlertid en annen føring av lønnsutgiftene.
- Olderskog har en ordning hvor fast ansatte har komprimerte stillinger og derfor ikke jobber i skolens ferier. En del av det beløpet som føres på vikarpost er derfor ordinære lønnsmidler, skriver administrasjonen i saksframlegget.

Konklusjonen er at en totalt sett ikke kan se for seg at sammenslått SFO ikke gir de store innsparinger på vikarutgifter.

Det er heller ikke er store utgifter forbundet med dagens ordning i SFO om sommeren.
- Det er i hovedsak juli måned som har redusert belegg av barn, da avvikles også største del av ferien til de ansatte, forklares det i saksframlegget.
Avslutningsvis  oppsummeres det med at et alternativt vedtak kan være å ikke slå sammen SFO fra ulike skoler på sommeren.

- Sammenslått SFO på sommeren vil ikke gi særlig innsparing. Organiseringen vil kunne gi dårligere kvalitet på det tilbudet som gis, i tillegg til at det trolig vil føre til lavere deltagelse i SFO, begrunner kommunalsjef Mette Meidell.

Artikkeltags