– Tiendebytte er bra for handel, trivsel, og bolyst. Det har også en markedsføringsverdi ut i verden, og er 100 prosent avhengig av samarbeidspartnere, sier Bjørn Larsen, daglig leder i Mosjøen Næringsforening som står som eier av arrangementet.

– Næringslivet er blant annet med og bidrar gjennom både tjenester, varer og penger. De er den viktigste gjengen vi har for at Tiendebytte blir den folkefesten som den er. Og vi ønsker oss stadig flere med på laget. Jo flere som bidrar, jo bedre arrangement kan vi lage.

Topp 3

Det er Dag-Hugo Heimstad i Helgeland Sparebank, som er hovedsponsor, enig i.

– Arrangementet er spredt ut over flere dager, og har et fullspekket program. Dette på bakgrunn av at sammen er vi sterke. Vi er avhengige av mange samarbeidspartnere som stiller opp og bidrar det de kan, sier han, samtidig som han mener at vi nå er i ferd med å reetablere Tiendebytte som Norges beste martna.

– Vi må jo ha som mål at Tiendebytte blir blant topp 3 av de beste martna-arrangementene i Norge, sier han.

Henger sammen

Tone Berit Lintho fra Servicegrossisten Paul Nygaard AS mener at Tiendebytte ikke bare er bra for innbyggerne, men også næringslivet.

– Vi tenker bolyst for folk, men også at vi kan få lov til å sysselsette oss videre og ha de arbeidsplassene vi har, og da er det viktig å bidra på de lokale arrangementene. Det handler om at vi skaper aktivitet for næringslivet som gjør at det blir drivverdig, og da vil også folk bo her, sier hun.

Lagt merke til

Det utsagnet er noe Kjell Arne Engelsø i Mosjøen Torg ønsker å skrive under på. Han forteller at Tiendebytte er en identitetsmarkør for byen, og noe folk kan være stolte av.

– Å bli lagt merke til er noe som er like viktig for en by som for en person. Torget kan vi si er kjernen i Tiendebytte, og det å ha søkelys der har mye å si for butikkene som er sentrert rundt. Det er derfor helt naturlig for oss å være med på det spleiselaget som Tiendebytte faktisk er, sier han.

Løfter i flokk

Roar Møller fra Sjøgata næring- og miljø mener også at Tiendebytte er noe de aller fleste har hørt om i dag, og er noe som er innarbeid gjennom mange generasjoner.

– Dette med å jobbe og løfte i flokk er veldig viktig. Om man gjør det sammen får man et godt arrangement, understreker han.

Skryter av næringslivet

På hjørnet av bordet sitter Trond Are Rasmussen i Helgeland Event, som er teknisk arrangør for Tiendebytte og nikker med det de oppmøtte samarbeidspartnerne forteller. Han mener de er heldige som har et såpass aktivt næringsliv som er med på det som er av arrangement i Mosjøen.

– Sammenlikner vi oss med andre byer er det ingen som når oss opp til knærne når det komme til arrangement. Det er klart det kan bli en slitasje på næringslivet når vi tigger penger, men vi håper selvfølgelig at det drypper på dem også gjennom de arrangementene vi har. Også skal det sies at det er sjeldent at vi får et nei fra næringslivet. Vi har plass til mange på laget, og ønsker å få med flere aktører, sier han.