Setter jordvern foran industriformål: – En vellykket flytting av dyrka jord er svært kostbart

Hattfjelldal kommune ønsker å kjøpe og omregulere eiendom, men Fylkesmannen setter foten ned.