Politikerne ble orientert i formannskapsmøte 18. mai om krigsminnemerket på Grane kirkegård.

Under kransnedleggelsen 8. mai ble det kommentert fra deltakere at bautaen er nedslitt, og skrift vil om kort tid være vanskelig å tyde. Grane kommune eier bautaen.

Nå har Møre monumentservice levert et overslag på 16000,- inkludert merverdiavgift på rengjøring og oppussing med sølvlakk på selve bautaen. Dersom kommunen går for en total renovering av hele krigsminneområdet blir det til en pris av kr 28 000,- inkludert merverdiavgift.

Formannskapet tok opp dette som en ekstrasak i møtet sitt 18. mai. Da bestemte de seg for at Grane formannskap bevilger inntil 50.000 kroner til oppussing av bautaer/krigsminnemerker i Grane. Beløpet tas fra disposisjonsfond.