Ytringsfriheten er truet i mange land i dag. Redaktør Muratov i Russland fikk Nobels fredspris, men hindres nå i å publisere av russiske myndigheter. Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt har med rette fordømt dette i klare ordelag.

I Storbritannia har Julian Assange blitt straffeforfulgt av britiske myndigheter i flere år og trues med utvisning til USA. Assange har brukt sin ytringsfrihet til å avsløre maktmisbruk fra USA og flere andre land.

Nordnorsk forfatterlag samlet til 50-årsjubileum oppfordrer Norges utenriksminister til å fordømme overgrepet mot Assange. Alle trusler mot ytringsfrihet må fordømmes, også dem fra land alliert med Norge. Som forfattere og tilhengere av det frie ord mener vi dette er særdeles viktig å markere.

Intiativtakere til uttalelsen er forfatterne Gerd Bjørhovde og Vidar Eng

Fra Nordnorsk forfatterlag, ved styret

Sanne Mathiassen (leder), Hilde Johanne Hansen (nestleder), Bård Wormdal, Sissel Horndal og Trine Hamran (styremedlemmer)