Ser ingen grunn til å bytte ut styret etter klage fra ansatte på Mo: – Det er Helse Nord som bestemmer

Styreleder Renate Larsen i Helse Nord går langt i å forsvare de tre kritiserte styremedlemmene i Helgelandssykehuset.