Sentrumsutvikling, kvartal 10 og hyllevalg

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Jeg har vært med på en lang rekke sentrumsutviklingsprosjekt opp gjennom årene – prosjekter som alle har det til felles at det har vært mange fine ord og visjoner – og at det ikke er blitt noe resultat. Jeg vil anta at de ulike rapporter som er utarbeidet fyller mer enn en hyllemeter – produsert fra slutten av 1970-tallet og frem til i dag.

Jeg er fristet til å sitere den suksessrike friidrettstrener Leif Olav Alnes – «godt gjort er bedre enn godt sagt».

I de ulike sentrumsprosjekter har begrepet «kjernesentrum» og spesielt Kvartal 10 hatt en sentral plass – og nå er på nytt fokus satt på dette særdeles viktige kvartalet i utviklingen av et attraktivt Mosjøen sentrum.

Det er godt mulig at vi i dag ikke kan velge fra øverste hylle når det gjelder en evt. etablering i dette viktige kvartalet, men vi må ikke stelle oss slik at et valg nede i hyllene sperrer for et valg fra øverste hylle i fremtiden. Slik kvartalet ligger i dag fungerer det greit, selv om det i sentrumsutviklingssammenheng ikke er optimalt. Og – vi har ingen pågående sentrumsutviklingsprosess som blir satt på vent. Kun avbrutte og ufullendte prosesser

Realiteten er at dette kvartalet er så viktig at vi ikke bare må se på øverste hylle, men endog ha større ambisjoner. Det er ikke slik at ethvert bygg medfører positiv sentrumsutvikling. Det finnes utallige eksempler rundt om på det stikk motsatte. Sentrumsutvikling må være en helhetlig prosess, der vi som utgangspunkt har en klar visjon og målsetning for fremtidens sentrum. Om man nå henter opp fra skuffene de mange rapporter som er produsert, så vil man som nevnt finne mange fine ord og formuleringer. Og så kunne man prøve å trekke essensen ut fra disse rapportene og enes om hva man egentlig mener om sentrumsutvikling, og hvilket sentrum man ønsker å overlate til våre etterkommere. Deres dom kan bli ubehagelig om vi ikke evner å velge rett.

Kvartal 10 er i denne sammenheng et nøkkelkvartal. Det er bindeleddet mellom det gamle og det nye Mosjøen, og med sin direkte forbindelse til verneområdet vil det kreve en meget dyktig arkitekt å utforme det signalbygg som må føres opp. Jonas Nordstedt presenterte en etter min mening svært god løsning i sin tid, men den «brede folkelige protest» medførte en ny skrinleggelse av en sentrumsutviklingsprosess. Et bygg i Kvartal 10 skal kommunisere med verneområdet, og representere en naturlig forbindelse mellom verneområdet og den moderne byen. Det er en stor, men vil jeg tro, også spennende utfordring for de rette arkitekter å utforme det signalbygg vi må søke å etablere i dette kvartalet.

Gjennomgående i alle de mange runder med sentrumsutvikling som jeg har vært med på har det vært at 1. etasje må fylles med attraktive butikker og andre aktiviteter som trekker folk – og særlig ungdom til sentrum. Gågaten skal fungere som et kjøpesenter, og sentrum som et kultursentrum. En basestasjon for eldreomsorg og parkeringshus er neppe det mest attraktive i så måte. I 2. etasje bør arbeidsplasser og attraktive (kultur)aktiviteter som tiltrekker seg besøkende store deler av døgnet lokaliseres. Og så evt. boliger i 3. etasje. Og da boliger som har ungdom med urbane boligønsker som sin primære målgruppe.

Så kan det være slik at disse ideelle målsetninger ikke kan oppfylles i 2020/2021/2022, men vi skal da ha en positiv og ekspansiv utvikling i Mosjøen, ikke sant? En utvikling som skal gi grunnlag for valg på øverste eller enda høyere hyller om noen år.

Inntil så er en realitet fungerer Kvartal 10 utmerket som torg, parkering og utendørs stevneplass – gjerne med en smule parkmessig kvalitetshevning. Ikke optimalt, men langt å foretrekke fremfor panikkløsninger som stenger for fremtidens attraktive sentrum.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken