Luftfarten er en kollektivtrafikk som er spesielt viktig for folk og næringsliv i distriktene. Derfor trenger vi å finne løsninger som kan redde luftfartens norske arbeidsplasser og sikre rutetilbudene.

Senterpartiet forventet at regjeringen skulle komme med ytterligere tiltak for å møte krisen i luftfarten da statsbudsjettet for 2021 ble lagt fram. Men regjeringa gjorde det motsatte av å avhjelpe krisen. Regjeringa øker flypassasjeravgiften og CO2-avgifta, og regjeringa dobler momsen, fra årsskiftet. Regjeringa peker ikke på noen brukbar krisehjelp for luftfarten.

Senterpartiets alternative statsbudsjett har flere satsinger for å gi folk som trenger å fly bedre vilkår, gjennom å gi luftfarten bedre vilkår. Senterpartiet vil inkludere luftfarten i kontantstøtteordningen som er kommet i stand i anledning koronakrisen, og unngå at Norwegian går konkurs som følge av koronakrisen. Vi jobber for et flertall for dette i Stortinget.

Senterpartiet setter også av midler for å redusere billettprisene og øke rutetilbudet på kortbanenettet. Vi vil også gi fritak for securityavgift, som flypassasjerene betaler via billetten for sikkerhetssjekken, og beholde lav moms (6%) fram til første juli.

Senterpartiet vil ikke la koronaviruset og myndighetenes restriksjoner gjøre at vi står igjen med bare de mest lønnsomme flyrutene og Wizz Air når hverdagen normaliserer seg. Det taper hele Norge på.