Willfred Nordlund, stortingsrepresentant fra Nordland Fylke. Her kommer del 2 i opplæringen.

Dette leserinnlegg setter søkelys på om det virkelige er slik at penger fra staten til kommunene er det eneste som betyr noe for å utvikle våre lokalsamfunnet. Ja, penger er viktige, men nei, andre forutsetninger er mer viktig.

Som lokalpolitikker har vi stor påvirkning om hvordan vi ønsker at kommunen skal utvikle seg. Jeg kan bruke Vågan kommune som eksempel. Vågan kommune har dyktige lokalpolitikker, uavhengig av parti, uavhengig om ordfører er fra Senterpartiet eller Høyre. Selvfølgelig kan vi ønske mer penger fra staten, men innenfor de rammer vi har fått, har vi klart å utvikle kommunen i den retning vi vil.

Vågan er en kommune med suksess, og utviklingen er ikke avhengig av penger, men av engasjement og involvering. Poenget er at jobben med å utvikle kommunen må vi som lokalpolitikere gjøre. Dette gjør vi ved å sørge for at kommuneplan og reguleringsplaner er oppdatert. Disse legger føringer for hvordan vi ønsker at vår kommune skal utvikle seg. Men det som betyr aller mest er at vi som lokalpolitikere skaper trygghet for lokalt næringsliv. Vi skaper forutsigbarhet, slik at næringslivsaktører vil investere i vår kommune. Dette er det viktigste parameter, fordi det skaper aktivitet, som igjen skaper aktivitet. Det er her nøkkelen til suksess ligger, og ikke å syte for de pengene vi gjerne skulle hatt mer av.

Selvfølgelig er kommunenes andre forutsetninger viktige. Vi har noen kommuner i Lofoten der forutsetningene ikke er til stede for at kommunen kan gi innbyggerne de tjenestene de fortjener. Alle ser det, også Senterpartiet, men ingen har mot til å si det, unntatt meg og Einar Benjaminsen. Flakstad og Moskenes burde for lengst vært en del av Vestvågøy kommune, men inntektssystemet for kommunene, gjør det mulig for disse kommunene å fortsette som selvstendige kommuner.

De fortjener det ikke, for dette er kommuner som preges av intern bygdekrangel og mangler styrke til å utvikle kommunen. Senterpartiets politikk er dessverre å tilrettelegge for at slike kommuner kan leve videre, på bekostning av andre kommuner.